EKONOMİ

Yenilenebilir Enerjiyi Elde Etmek İçin Neler Yapılır?

Enerji üretebilmek için devamlı olarak yenilenen doğal süreçlerle kaynaklar kullanılarak elde edilen ve tükenmesi süresinden çok daha kısa bir zamanda kendisini yenileyebilen enerji çeşidine yenilenebilir enerji denilmektedir. Rüzgar, güneş, jeotermal kaynaklar, hayvansal ve bitkisel artıklar, dalga gibi doğal kaynaklar sayesinde bu enerji çeşitleri elde edilmektedir. Yenilenebilir enerjiler sayesinde elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların tükenme tehlikesi ile yüksek maliyete sahip olması, etrafa zarar vermesi gibi olumsuz durumlara karşın yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir yer edinmeye başlamıştır.

Kaynak: Narterlaw enerji hukuku sayfası.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Gelişen teknolojiler sayesinde dünya genelinde yaygın bir biçimde kullanılan belirli yenilenebilir enerji kaynaklarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Güneş enerjisi
  • Rüzgar enerjisi
  • Hidrolik enerjisi
  • Jeotermal enerji
  • Biokütle enerji
  • Hidrojen enerjisi
  • Dalga enerjisi

Güneş Enerjisi

Güneş dünyada hayatın devam etmesini sağlayan bir enerji kaynağıdır. Güneş panelleri aracılığı ile toplanan güneş ışınları ışık ile ısı kaynağına ve elektrik enerjisine çevrilir.

Doğaya hiçbir zararı bulunmayan organik ve temiz bir enerji kaynağıdır. Evlerin sıcak su ve elektrik gereksiniminin giderilmesi için rahatlıkla binaların çatılarına güneş panelleri yerleştirilmektedir. Birçok sanayi kuruluşu güneş ışığının yoğun olduğu bölgelerde güneş enerjisi paneli kurarak sağladığı elektrik enerjisini hem kendi üretim tesisinde kullanmakta hem de elde edilen elektriğin fazlasını satarak gelir elde etmektedir. Birçok kullanım alanına sahip olan güneş enerjisi ile enerji tüketim maliyeti düşmüştür.

Rüzgar Enerjisi

Güneş ışınlarının denizi ve karayı farklı düzeylerde ısıtması basınç farklılıklarının meydana gelmesine sebep olmaktadır. Basınç farkı ile birlikte rüzgar oluşmaktadır. Rüzgarı yoğun bir şekilde alan alanlara rüzgar türbinleri kurularak elektrik enerjisi üretimi yapılır. Rüzgar enerjisinden sağlanacak verimlilik rüzgarın esiş hızına ve süresine göre farklılık sergiler. Doğa dostu ve düşük maliyete sahip olan bir enerji kaynağıdır. Bunun yanında rüzgar enerjisi göç halinde olan kuşların toplu ölümüne sebep olması, türbinlerin inşa edilmesi için son derece geniş alanlara gerek olması, yüksek desibel ile çalışması gibi zorlayıcı tarafları bulunmaktadır.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik enerjisinden elektrik elde edilmesi için akan suyun kinetik enerjisi kullanılmaktadır. Yüksek arazilerdeki su akışının hızlı olduğu konumlara inşa edilen kanallar aracılığı ile su türbinlere iletilir, elde edilen kinetik enerji sayesinde türbinler hareket haline geçmektedir. Türbinler ile bağlantılı olan jeneratörler sayesinde de elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Ülkemizdeki elektrik enerjisi gereksiniminin büyük bir bölümü hidroelektrik santraller aracılığı ile elde edilmektedir. Doğaya zarar vermeyen enerji kaynakları arasında yer almaktadır.

Jeotermal Enerji

Jeotermal yer ısısı manasına gelmektedir. Yağışlar sebebi ile biriken suların çatlak alanlardan magma katmanına sızıp yeryüzüne sıcak su ve buhar olarak geri gelmesi neticesinde meydana gelir. Yeryüzüne erişen sıcak suyla buhar biçimindeki jeotermal kaynaklar elektrik enerjisi elde edilmesinde, evlerin ısınmasında, mineral kaynaklara ulaşmada ve turizm merkezlerinin meydana getirilmesi için kullanılmaktadır. Düşük maliyete sahip olan doğa dostu bir enerji kaynağıdır.

Biokütle Enerjisi

Bitki ve hayvan atıkları dönüştürülerek biokütle enerjisi elde edilmektedir. Hayvansal atıklar ile biyogaz, bitkisel atıklar ile de biyodizel olarak adlandırılan yakıt çeşitleri elde edilmektedir.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen gazının işlenip dönüştürülmesi ile elde edilen bir enerji çeşididir. Fosil yakıtlar ile kıyaslandığında 1.3 kat fazla verim sağlamaktadır. Henüz teknolojik şartlar tam anlamı ile elverişli olmadığından dolayı bu enerji türünün ilerleyen yıllarda yaygınlaşacağı görüşü hakimdir.

Dalga Enerjisi

Denizdeki dalgaların meydana getirdiği basınç sayesinde elde edilen enerji çeşidine dalga enerjisi denilmektedir. Dalga jeneratörleri aracılığı ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Çevre dostu olan bu kaynağın her dalga boyu için ekipman geliştirilmesi güç olduğundan dolayı diğer enerji kaynaklarına kıyasla en az kullanılandır.

 

Bu Haberi Paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu