BASIN BÜLTENİ

İdari Hukuk Davalarına Bakan Avukatların Görevleri Nelerdir ?

İdari hukuk olarak tanımlanan kavram temelini anayasadan alır. Bu hukuk disiplini kamu yararını gözetirken idarenin işleyişinde uyulması gereken kuralları belirler. Kamusal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar söz konusu olduğunda idare kurumunun görevleri ve sorumlulukları devreye girer. İdari Hukuk Davalarına Bakan Avukatların Görevleri Nelerdir ? Merak edildiğinde ise gerçek veya tüzel kişilerin idare kurumu ile olan işlem ve eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek zararlarda avukatlara gerek duyulduğu görülmektedir.

Avukatların mesleki anlamda her tür davaya girebilmesi söz konusu olurken belli bir alanda yoğun çalışan hukukçuların bu konuda daha fazla tecrübe sahibi olduğu görülür. İdari hukuk söz konusu olduğunda birçok dava türünden söz edilebilirken bunlar arasında iptal davaları , tam yargı davaları  , belediye cezalarına karşı açılacak iptal davaları ya da kamu ihalelerine ilişkin davalar ilk akla gelenler arasında yer alır.

İdare mahkemelerine açılan davalarda yazılı yargılama sisteminin uygulandığı görülmektedir. İdare mahkemelerinde görülen davalar sırasında çeşitli bilgi ve belgelere gerek duyulabilmektedir. İdare mahkemelerinde tanık beyanları ya da ifade alınması gibi aşamalardan söz edilmez. Gerekli görülmesi durumunda bilirkişi raporları istenebilir. 

Boşanma Davası Avukatı bu tür davalarla ilişkili olarak tecrübeleri ile öne çıkar. Tahancı Hukuk Bürosu aracılığı ile alınacak avukatlık hizmetlerinde deneyimli avukatlarla çalışılması mümkündür. Alınacak hukuki danışmanlıklar sırasında profesyonel nitelikte bir hizmet almak hak kayıplarının önlenebilmesi açısından önem taşır.

Boşanma davalarının işleyişi anlaşmalı ya da çekişmeli olarak meydana gelebilir. Anlaşmalı boşanma davalarının süreci daha kısadır ve bu tür davalarda eşler mahkeme öncesi asgari müşterekler üzerinde ortak karar alabilir. Bu kararlarını mahkeme önünde beyan etmeleri de kendilerinden talep edilir. Çekişmeli davalar ise daha uzun sürerken bu davalara bağlı olarak maddi ve manevi tazminat talepleri de söz konusu olabilmektedir.

Tahancı Avukatlık Bürosu deneyimli avukatları ile hizmet veren bir hukuk ofisidir. Başarılı çalışmaların yanı sıra profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti de bu bürodan alınabilmektedir.

Trafik Kazası Avukatı Ankara trafik kazalarına bağlı olarak açılan davalar sırasında hak kayıplarının önlenmesinde görev yapar. Avukatlar vasıtası ile kişi ya da kurumların hakları korunurken hak kayıplarının engellenmesi de söz konusu olur. Ayrıca hukuki açıdan ortaya çıkabilecek yanlışlıkların giderilmesi de onlar sayesinde mümkündür.

İdari Hukuk Avukatı idareyi ilgilendiren çeşitli uyuşmazlıklarda devreye girmektedir. İdare hukuku kendine özgü bir alandır ve bu konuda çalışma yapan deneyimli avukatların varlığı hak kayıplarını engelleyici bir durumdur.

Bu Haberi Paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu