BASIN BÜLTENİ

İhale Danışmanı

Kamu ihaleleri, yapısı gereği hukuki müktesebata gerek duymaktadır. Kamu ihale Hukuku, farklı hukuk dalları ile girift bir ilişkiye sahip oldukça kapsamlı bir kamu hukuk dalıdır. Her geçen gün artan önemi nedeniyle kamu ihalelerinden kaynaklanan hukuki süreçlerde ihale danışmanı nezaretinde hareket etmek oldukça yararlı olacaktır. Zira oldukça meşakkatli hukuki prosesleri barındıran kamu ihalelerinde herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına ihale danışmanı hizmetlerinden yararlanmak isabetli olacaktır.

İfade edildiği üzere kamu ihaleleri, ihale danışmanınca çok yönlü ele alınmakta ve en doğru hukuki sürecin tezahür etmesi adına stratejik hizmetler sunulmaktadır. Sunulan hizmetler; ihalelerin ilanından sözleşmelerin ifasına kadar birçok teknik aşamayı barındırır. Zir bu süreçte idareler ile istekli bir diğer adı ile yüklenici şirketler arasında türlü uyuşmazlıklar doğar. Bu uyuşmazlıkların bilhassa hiç meydana gelmemesi için hizmet veren ihale danışmanı, ihtilaf çıktıktan sonra da en doğru çözüm için harekete geçer. Bu doğrultuda;

  • Dokümanların hazırlanması,
  • Müracaatların yapılması veya yanıtlanması,
  • Dava sürecinin idare edilmesi,

Gibi birçok mühim çalışmaları ifa eder.

Kamu İhale Danışmanı

İhalenin ilanı ile ihaleye istekli şirketler ihalenin varlığı ile birlikte doküman incelemesine başlar. Söz konusu dokümanlar zaman zaman tek bir şirkete ilişkin düzenlenmiş veya tamamen teknik hataları barındıracak biçimde hazırlanmış olabilir. Aynı şekilde söz konusu dokümanda çelişkili veya tezat hükümler de mevcut olabilir. Bunun yanı sıra süre ve zaman noktasında da yanlış ifadeler olabilir. Bu ve benzer tüm durumlarda ihalenin iptali gerekir. Bu halde, Kamu İhale Hukuku bağlamında mecburi idari başvuru yoluna müracaat lazım gelmektedir. Yasal süreye bağlı kalarak şikayet ve itirazen şikayet müracaatlarının yapılmaması, bütün başvuruların ve gelecekte açılacak davanın zaman sebebiyle reddedilmesine yol açacaktır. İzah edilen gerekçeler nedeniyle dokümanların kamu ihale danışmanı nezaretinde etüt edilmesi ve başvuru süresine bağlı kalarak işlemlerin ifa edilmesi azami önem taşır.

Bir üst paragrafta izah edilen haller dışında zaman zaman idareler tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde birtakım hatalar yapılabilir ve yapılan bazı teklifler hatalı değerlendirilmiş olabilir. Dolayısıyla, kesinleşen ihale kararının tebliği ile birlikte kanunlara uygun bir biçimde süresine bağlı kalarak evvela şikayet ve itirazen şikayet başvurularının yapılmış olması gerekir.

Öte yandan tüm bu hususların çözümü haricinde, problemlerin hiç doğmaması adına yapılacak işlemler ve hizmet faaliyetleri de oldukça mühimdir. Bir yandan kamu kurumlarındaki ihale birimi personelinin bir yandan da ilgili şirketlerin ihale birimi personellerinin kamu ihale hukukuna dair temel ve teknik eğitimler alması faydalı olacaktır. Kamu ihale danışmanı aracılığıyla sağlanacak ihale hukuku eğitimi ile birlikte söz konusu personellerin temel hatalara düşmemesi sağlanacaktır. Bu sayede ihalelerin iptali veya ihale dışı bırakılma benzeri menfi haller ile baş başa kalınmamış olacaktır.

İhaleye Fesat Karıştırma

İhale aşaması, ihale yetkisini haiz kamu personelinin onay vermesi ile başlayan ve uygun teklifi sunan istekliyle idare arasında imza ile tamamlanan süreçtir. Bu aşamada Ceza Kanunu madde 235’e muhalif fiillerin mevcut bulunması ihaleye fesat karıştırma suçunu teşkil edebilir. Seçimlik ve bağlı hareketli suçlardan olan ihaleye fesat karıştırma suçunu her hukuka aykırı eylem oluşturmamaktadır. Fakat ifade edilen maddede yer alan seçimlik ve bağlı hareketlerden biri gerçekleştirilirse bu durumda suç tezahür eder. Hangi hallerde suçun oluşacağı ve ihaleye fesat karıştırma olgusu hakkında detaylı bilgi almak için emsal teşkil eden olaylarda yetkinlik kazanmış kamu ihale avukatı | uzmanı ile iletişime geçmek en doğru yol olacaktır.

Bu Haberi Paylaşın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu